Orgány OS ČLK Zlín
Předseda
MUDr. Jaromír Bernátek
Představenstvo
MUDr. Jiřina Dvořáčková, MUDr. Ivo Gergel, MUDr. Jindřiška Hebelková, MUDr. Vladimír Kojecký, Ph.D., MUDr. Zdenka Kučerová, MUDr. Tomáš Miča, MUDr. Yvetta Stavařová(místopředseda), MUDr. Barbara Tesařová, MUDr. Tomáš Vereš, MUDr. Vladimír Vondrák
Revizní komise
MUDr. Jaromír Vašát (předseda), MUDr. Jiří Horký, MUDr. Svatoslav Jančík, MUDr. Ladislava Machová, MUDr. Jiří Tesař, Ph.D.
Čestná rada
MUDr. František Zábranský, CSc. (předseda), MUDr. Zuzana Boháčová, MUDr. Bohumil Dudešek, MUDr. Martina Lattová, MUDr. Eva Obdržálková
Delegáti sjezdu
MUDr. Zdeněk Adamík,Ph.D., MUDr. Marcela Henčlová, MUDr. Svatoslav Jančík, MUDr. Libor Man, MUDr. Lubomír Nečas, MUDr. Yvetta Stavařová, MUDr. Barbara Tesařová, MUDr. Jiří Tesař, Ph.D., MUDr. Tomáš Vereš