Informace
 
• Okresní shromážd?ní OS ?LK je zrušeno (12.3.2020)
vzhledem k současné epidemiologické situaci a nařízení vlády ČR,
se okresní shromáždení ČLK, plánované na 26.3.2020 odkládá na neurčito.
 
• Infekce COVID-19 (9.3.2020)
Epidemiologická situace a doporučení se u infekce COVID-19 se rychle mění. Informace
prezentované různými médii mohou být protichůdné a vést k zavádějícím závěrům. Závazné
informace naleznete na stránkách MZ ČR a Krajské hygienické stanice Zlín.
 
 
• Platba členských příspěvků (23.2.2020)
Připomínáme, že 29.2.je posledním dnem splatnosti členských příspěvků za rok 2020.